Cătălin Pena

Membru de PARTID, Marin NĂSTASE nu a deschis uşa Comisiei cu REFORMA AGRARĂ

 
Membru de PARTID, Marin NĂSTASE nu a deschis uşa Comisiei cu REFORMA AGRARĂ

Marin Năstase, de loc din comuna Vîlcele, regiunea Piteşti, era exclus din partid pe 19 ianuarie 1959 pentru că era “un element nesincer”.

(citește mai mult)

Pro-Memoria. BASARABIA (administrată astăzi sub numele de „R. Moldova”) PĂMÂNT şi Neam ROMÂNESC. Date istorice despre Basarabia

 
Pro-Memoria. BASARABIA (administrată astăzi sub numele de „R. Moldova”) PĂMÂNT şi Neam ROMÂNESC. Date istorice despre Basarabia

Până la 1812 Basarabia nu are o istorie proprie, teritoriul ei e parte a Ţării Moldovei. Prutul n-a fost niciodată graniţă, ci râu de la mijloc de Ţară. Iar Ţara Moldovei, inclusiv Teritoriile de Est de Nistru, au apatţinut Spaţiului Geto-Dacic.

(citește mai mult)

Teohari Georgescu RECLAMAT la SCÂNTEIA că şi-a DESCHIABURIT neamurile

 
Teohari Georgescu RECLAMAT la SCÂNTEIA că şi-a DESCHIABURIT neamurile

La dosarul lui Teohari Georgescu (foto), ministru comunist de interne arestat pe 18 februarie 1953 împreună cu Ana Pauker şi Vasile Luca pentru “deviaţionism de dreapta”, există un document provenit de la cotidianul Scânteia pe 12 septembrie 1952.

(citește mai mult)

Partidul l-a ajutat pe Manea MĂNESCU să LICHIDEZE cu SLĂBICIUNILE

 
Partidul l-a ajutat pe Manea MĂNESCU să LICHIDEZE cu SLĂBICIUNILE

Manea Mănescu era numit prim-ministru în martie 1974, după retragerea legendarului Ion Gheorghe Maurer.

(citește mai mult)

Antarţii, grecomanii, armatolii şi vicleşugul lui Mitri Vlahul

 
Antarţii, grecomanii, armatolii şi vicleşugul lui Mitri Vlahul

La începutul secolului XX, în regiunea istorică a Macedoniei avea să izbucnească o insurecţie, condusă de Comitetul Revoluţionar Macedonean Bulgar Adrianopol, care urmărea dobândirea independenţei Macedoniei şi care va fi înăbuşită de armata otomană în 1903.

(citește mai mult)

Achitarea albano-românului Dumitru Christea care l-a ÎNJUNGHIAT pe GRECOMANUL Iani Papaianis SPIŢERUL

 
Achitarea albano-românului Dumitru Christea care l-a ÎNJUNGHIAT pe GRECOMANUL Iani Papaianis SPIŢERUL

Albano-românul Dumitru Christea îl înjunghia pe 4 septembrie 1915, pe strada Doamnei din Bucureşti, pe un cunoscut grecoman, Iani Papaianis Spiţerul, ca răzbunare pentru masacrele comise la Coriţa asupra românilor şi albanezilor naţionalişti în martie 1914.

(citește mai mult)

Colonelul CARAMAN, prieten cu LEGIONARUL Dumitrescu, exclus din PARTID

 
Colonelul CARAMAN, prieten cu LEGIONARUL Dumitrescu, exclus din PARTID

Membru de partid din 1947, colonelul Constantin I. Caraman avea să fie exclus din PMR în 1952, pentru următoarele motive:

(citește mai mult)

Tovarăşului ARION, a cărui SOCRĂ îşi pierduse carnetul PCR, i se prelungeşte mandatul la OMS

 
Tovarăşului ARION, a cărui SOCRĂ îşi pierduse carnetul PCR, i se prelungeşte mandatul la OMS

Secţia de Cadre a CC al PCR, sub semnătura lui Gheorghe Pană (foto), care avea să fie pus prim-secretar al Bucureştilor din 1981 până în 1985 , îşi dădea pe 8 februarie 1972 acordul pentru prelungirea mandatului tovarăşului Romulus Arion la Organizaţia Mondială a Sănătăţii , în ciuda faptului că soacra acestuia fusese exclusă din PCR pentru că-şi pierduse carnetul de partid.

(citește mai mult)

Biografia SPIONULUI Popescu, trimis la BRUXELLES, apoi făcut în 1972 ŞEF de brigadă în DIE

 
Biografia SPIONULUI Popescu, trimis la BRUXELLES, apoi făcut în 1972 ŞEF de brigadă în DIE

Avansat în 1971 la gradul de general-maior, Constantin Romeo Popescu era şeful unei Direcţii din DGIE. Un an mai târziu era propus şef de brigadă, iar Secţia de Cadre a CC al PCR îl considera corespunzător să ocupe acea funcţie.

(citește mai mult)

Tovarăşului TÂMPLAR Ibănescu i se pregăteşte un loc în NOMENCLATURĂ după studiile de la MOSCOVA

 
Tovarăşului TÂMPLAR Ibănescu i se pregăteşte un loc în NOMENCLATURĂ după studiile de la MOSCOVA

În vara lui 1966, Gheorghe Ibănescu absolvea Şcoala superioară de partid de pe lângă CC al PCUS, unde fusese trimis cu trei ani înainte, iar partidul îi căuta un post potrivit cu noile competenţe pe care le dobândise la Moscova.

(citește mai mult)

Tovarăşul Dolgu este propus redactor-şef adjunct la SCÂNTEIA

 
Tovarăşul Dolgu este propus redactor-şef adjunct la SCÂNTEIA

Gheorghe Dolgu era redactor şef adjunct la revista Viaţa Economică când a fost propus, în ianuarie 1965, de Secţia de Propagandă şi Agitaţie a CC al PMR pentru a fi numit în aceeaşi funcţie la Scânteia.

(citește mai mult)

O TURNĂTORIE la CC al PMR provocată de PROCESUL Slánský

 
O TURNĂTORIE la CC al PMR provocată de PROCESUL Slánský

Într-o informare către Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român din decembrie 1952, fostul ţărănist convertit la comunism, Anton Alexandrescu atrăgea atenţia conducerii de partid şi de stat că, urmărind “ultimul proces de la Praga”, ajunsese la bănuiala “dacă n-or fi fost şi la noi acţiuni asemănătoare”.

(citește mai mult)

Supărările patriarhului Justinian Marina pe Ministerul comunist al Cultelor

 
Supărările patriarhului Justinian Marina pe Ministerul comunist al Cultelor

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român primea, în octombrie 1952, un „Raport informativ privind politica în problema religioasă şi raporturile dintre Ministerul Cultelor şi Patriarhie”, întocmit de un prieten al patriarhului Justinian Marina, Anton Alexandrescu, fostul ministru al Cooperaţiei în guvernul Petru Groza.

(citește mai mult)

Excluderea din rândul comuniştilor români a comandantului Diviziei Tudor Vladimirescu

 
Excluderea din rândul comuniştilor români a comandantului Diviziei Tudor Vladimirescu

Întrunită pe 12 aprilie 1950, sub conducerea lui Leontin Sălăjan, Comisia de verificare a organizaţiei de partid – Armata confirma calitatea de membru al PMR a tuturor tovarăşilor luaţi la puricat cu excepţia fostului comandant al Diviziei Tudor Vladimirescu, generalului locotenent Nicolae Cambrea, comandantul Regiunii a III-a Militare, care era exclus din partid.

(citește mai mult)

Cum ne-au plasat SIE și președintele Constantinescu în Europa Centrală

 
Cum ne-au plasat SIE și președintele Constantinescu în Europa Centrală

Serviciile de informații externe de pretutindeni pun la baza activității lor dictonul: “Lumea este condusă numai de interese”.

(citește mai mult)

Nicolae CEAUŞESCU din Iaşi a AFLAT că e membru PCR când a fost EXCLUS din PARTID

 
Nicolae CEAUŞESCU din Iaşi a AFLAT că e membru PCR când a fost EXCLUS din PARTID

Contabilul Nicolae Ceauşescu, născut în 1913 la Piatra Neamţ, s-a înscris în Partidul Comunist Român, plin de speranţe de mărire, în 1947, dar norocul i-a surâs doar până în postul Crăciunului din 1949, pe 19 decembrie fiind exclus de către comisia de verificare nr.19. Că era tiz cu ilegalistul din Scorniceşti nu l-a ajutat cu nimic, după cum se va vedea în continuare.

(citește mai mult)

Episcopul Grigorie Leu, OTRĂVIT la o masă oferită de Petru GROZA

 
Episcopul Grigorie Leu, OTRĂVIT la o masă oferită de Petru GROZA

Autorităţile comuniste adoptaseră, în septembrie 1948, o lege care prevedea ca bisericile să nu poată avea unităţi administrativ-canonice sub 750.000 de credincioşi.

(citește mai mult)

Un elev de clasa a VIII-a din CIORĂŞTI, PROMOVAT în conducerea Judeţenei VRANCEA

 
Un elev de clasa a VIII-a din CIORĂŞTI, PROMOVAT în conducerea Judeţenei VRANCEA

Comuna Ciorăşti dădea, în 1971, conducerii judeţene a partidului comunist un fiu al locului, şi nu pe oricine, ci pe însuşi preşedintele Cooperativei Agricole de Producţie, tovarăşul Coman Ion.

(citește mai mult)

Cum arăta CV-ul unui ofiţer pe care COMUNIŞTII îl numeau şeful SECURITĂŢII judeţene

 
Cum arăta CV-ul unui ofiţer pe care COMUNIŞTII îl numeau şeful SECURITĂŢII judeţene

La începutul anului 1971, Secţia Cadre a CC al PCR considera că maiorul Gheorghe Dănescu este corespunzător pentru a i se încredinţa funcţia de inspector şef al Inspectoratului de securitate judeţen Ialomiţa. El fusese propus de Secţia pentru controlul muncii la MFA, MAI, CSS şi Justiţie.

(citește mai mult)

Criticile lui Ştefan Foriş la proiectul lui Emil Bodnăraş din 1943 privind organizarea aparatului militar al Partidului Comunist Român

 
Criticile lui Ştefan Foriş la proiectul lui Emil Bodnăraş din 1943 privind organizarea aparatului militar al Partidului Comunist Român

După ce Emil Bodnăraş, sub numele conspirativ Felix, prezenta Comitetului Central, pe 28 noiembrie 1943, proiectul de organizare a Aparatului de Război al Partidului Comunist din România, despre care Evenimentul istoric a scris în numărul 5, Ştefan Foriş, sub pseudonimul Marius, transmitea Comisiei Centrale Speciale a CC al PCR “Critica proiectului tov. Felix”.

(citește mai mult)

Promovarea RIHTUITOAREI Maria în Judeţeana de PARTID

 
Promovarea RIHTUITOAREI Maria în Judeţeana de PARTID

Maria Caba era propusă, în 1972, să fie aleasă membră a Biroului Comitetului Judeţean PCR Bihor, aşa că a fost verificată de Secţia Cadre a CC al PCR condusă de Gheorghe Pană (foto), un strungar ajuns ministru şi primar al Capitalei în deceniul al VIII-lea al secolului trecut.

(citește mai mult)

Povestea celor două REGIMENTE româneşti care n-au mai ajus să SALVEZE dinastia ALBANIEI

 
Povestea celor două REGIMENTE româneşti care n-au mai ajus să SALVEZE dinastia ALBANIEI

Plângeţi voi Albanezii şi Aromânii pe mormântul proaspăt al acestei Regine-Mamă, care a ştiut să infiltreze atâta dragoste Marelui Rege Carol I pentru Albania, încât cu siguranţă că s-ar fi trimis la Durazzo şi cele două regimente dacă n-ar fi survenit crâncenul răsboiu european, scria Tribuna Albano-Română la înmormântarea Reginei Elisabeta, petrecută pe 21 februarie 1916 la Mănăstirea Curtea de Argeş.

(citește mai mult)

“Elita BUCUREŞTEANĂ” şi LITERATURA la 1915

 
“Elita BUCUREŞTEANĂ” şi LITERATURA la 1915

C.Ş. Făgeţel era unul dintre cei doi redactori ai revistei săptămânale tipărită la Craiova, la editura Ramuri, Drum drept, condusă de Nicolae Iorga, care costa 20 de bani exemplarul, iar abonamentul anual era 10 lei, în ţară, şi 12 lei în străinătate. Revista apărea din 1905.

(citește mai mult)

Despre M.G. Vlădescu care nu VOIA să accepte cu niciun CHIP vreun PREMIU literar

 
Despre  M.G. Vlădescu care nu VOIA să accepte cu niciun CHIP vreun PREMIU literar

Prin 1932, cronicarul anonim care ținea rubrica Efemeride în România literară ajunsese la concluzia că literatura română suferă cu o “periodicitate foarte regulată” de Vlădești...

(citește mai mult)

Ultima întâlnire a CRONICARULUI cu VLAHUŢĂ

 
Ultima întâlnire a CRONICARULUI cu VLAHUŢĂ

Pe 19 noiembrie 1929 se împliniseră zece ani de la moartea lui Alexandru Vlahuţă, prilej pentru cronicarul Adevărului Literar şi Artistic de a critica omagierea scriitorului, doar printr-un matineu literar la Teatrul Naţional şi câteva articole răzleţe în gazete.

(citește mai mult)

Cele şase luni ale domniei în Albania a NEPOTULUI Reginei Elisabeta a României

 
Cele şase luni ale domniei în Albania a NEPOTULUI Reginei Elisabeta a României

După războaiele balcanice, Marile Puteri au decis formarea unui stat albanez, iar Regina Elisabeta a României a reuşit să-l impună pe nepotul său Wilhelm de Wied ca principe al Albaniei.

(citește mai mult)

Povestea primului ABECEDAR cu grafie latină din BASARABIA post-comunistă

 
Povestea primului ABECEDAR cu grafie latină din BASARABIA post-comunistă

După ce pe 31 august 1989 la Chişinău s-a adoptat revenirea, în Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, limbii române ca limbă de stat şi trecerea la alfabetul latin, o mare problemă a constituit-o lipsa literelor latine din tipografii.

(citește mai mult)

PARHON despre AMOR, Freud, bacalaureat și societate, într-un INTERVIU din 1929

 
PARHON despre AMOR, Freud, bacalaureat și societate, într-un INTERVIU din 1929

Constantin Ion (CI) Parhon, unul dintre marii intelectuali care au pus umărul la instaurarea regimului comunist în România, dădea, într-un interviu acordat Adevărului literar artistic din 15 decembrie 1929, în calitatea sa de endocrinolog recunoscut în toată lumea, definiția “amorului contemporan”.

(citește mai mult)

Constituirea DELEGAŢIEI României care a NEGOCIAT armistiţiul cu URSS în septembrie 1944

 
Constituirea DELEGAŢIEI României care a NEGOCIAT armistiţiul cu URSS în septembrie 1944

După 23 august 1944, conducătorii URSS trăgeau de timp cu încheierea armistiţiului cu România, pentru a da timp Armatei Roşii să ocupe cât mai mult din ţară.

(citește mai mult)

Saloanele de BRONZAT interbelice

 
Saloanele de BRONZAT interbelice

Presa bucuresteană scria la începutul celui de-al patru deceniu al secolului trecut despre razele ultraviolete care te bronzează artificial.

(citește mai mult)

JAFUL trenului de către cei patru PRIM-MINIŞTRI. Un episod unic în ISTORIE

 
JAFUL trenului de către cei patru PRIM-MINIŞTRI. Un episod unic în ISTORIE

Simbolul luptei pentru independența Poloniei, Józef Piłsudski (foto), ajungea, în 1905, după izbucnirea revoluției din Imperiul Ţarist, șeful Unității de Luptă a Partidul Socialist Polonez (PPS), care punea la cale atentate împotriva funcționarilor țariști ori a polițiștilor, organiza eliberarea prizonierilor, ataca bănci, oficii poștale și trenuri, procurând astfel mijloacele financiare necesare desfășurării activității partidului.

(citește mai mult)

Recomandarea PCR prin care GUŢĂ a devenit PRIMAR în CARACAL

 
Recomandarea PCR prin care GUŢĂ a devenit PRIMAR în CARACAL

Tovarăşul Marin Guţă a fost prim-secretar al oraşului Caracal din 1971 până în 1979, ceea ce la vremea aceea era echivalentul primarului.

(citește mai mult)

Prințesa ROMÂNIEI căreia îi PLĂCEA să PESCUIASCĂ FOTO

 
Prințesa ROMÂNIEI căreia îi PLĂCEA să PESCUIASCĂ FOTO

Ziarele din 1930 publicau o fotografie cu cu Regina Mărioara a Iugoslaviei, fosta prințesă a României, ținând în mână o undiță cu care dă la pește de pe un pod de lemn.

(citește mai mult)

Cum au JELIT-O albanezii din România pe Regina Elisabeta

 
Cum au JELIT-O albanezii din România pe Regina Elisabeta

A murit Regina Elisabeta, poeta Carmen Sylva, ocrotitoarea celor slabi, mângâierea celor horopsiți, mult iubita mamă a răniților, îndrumătoarea înțeleaptă a celor porniți pe căile rătăcirii, femea în toate privințele cu desăvârșire superioară: așa ne vestesc glasurile ce răsună tânguios din toate părțile, erau primele rânduri din revista Tribuna Albano-Română, numerele 3 și 4, din februarie 1916.

(citește mai mult)

Glonţul tras de GOLDENBERG asupra lui Vaida-VOEVOD. Motivele ATENTATORULUI

 
Glonţul tras de GOLDENBERG asupra lui Vaida-VOEVOD. Motivele ATENTATORULUI

Un atentat la viaţa ministrului de interne, Alexandru Vaida Voevod, a avut loc pe 5 octombrie 1929 la Bucureşti.

(citește mai mult)

Miss-ele EUROPEI în 1930. România pe locul doi FOTO

 
Miss-ele EUROPEI în 1930. România pe locul doi FOTO

Domnişoara Alice Diplarakon era aleasă, în 1930, la Paris, Miss Europa. Presa vremii o prezenta ca având 18 ani, fiica unui avocat de din Sparta, născută în Peleponez, unde s-a păstrat rasa pură.

(citește mai mult)