Online

Antarţii, grecomanii, armatolii şi vicleşugul lui Mitri Vlahul

 Cătălin Pena
Antarţii, grecomanii, armatolii şi vicleşugul lui Mitri Vlahul

La începutul secolului XX, în regiunea istorică a Macedoniei avea să izbucnească o insurecţie, condusă de Comitetul Revoluţionar Macedonean Bulgar Adrianopol, care urmărea dobândirea independenţei Macedoniei şi care va fi înăbuşită de armata otomană în 1903.

Citește în continuare pe EVZ Istoric